De Champagnefuif dateert reeds van februari 1999, toen het nog een kleinschalige aangelegenheid was in “De Rector” in Diepenbeek. Het was de eerste activiteit van de lustrumweek. Het zou een historische avond worden. De eerste Champagnefuif bleek een doorslaand succes, waardoor hoogstudentenclub Klamme Hand besloot om deze fuif ieder jaar te organiseren. Om een verhoogde opkomst mogelijk te maken verhuisde de Champagnefuif naar de “Slices” in Hasselt. Wegens definitieve sluiting hiervan vindt Champagnefuif sedert 2016 plaats in de stijlvolle Bar-Cityclub “Entourage”. Vanaf dit jaar zal de Champagnefuif vooraf gegaan worden door een walking dinner verzorgd door de “Entourage”. Deze zal volledig gratis zijn voor alle sponsoren en oud-leden!

Aangezien de Champagnefuif in Diepenbeek zo succesvol was kon een Leuvense variant niet lang uitblijven. Zo organiseerde Klamme Hand Leuven haar Champagnefuif in de “Rodins”. Helaas nam Klamme Hand Leuven een tijdelijke pauze in 2005, maar in 2008 werd de Leuvense afdeling nieuw leven ingeblazen. Hierdoor werd ook de Champagnefuif met hernieuwde ideeën opnieuw georganiseerd in het Leuvense. Sinds de heroprichting vindt deze legendarische fuif plaats in het alom bekende “Musicafé”.

Vanwege de nauwe samenwerking tussen beide afdelingen is de Champagnefuif steeds eigentijds en trendy gebleven door de vernieuwende ideeën die de fuif ieder jaar opnieuw een uniek karakter verschaffen zonder de tradities te verwaarlozen. Zo is de Champagnefuif nog steeds een avond waar studenten en afgestudeerden kunnen genieten van heerlijke champagne of cava terwijl ze worden getrakteerd op de beste dansmuziek.

Klamme Hand, opgericht in 1978, is de oudste nog actieve hoogstudentenclub van de Universiteit Hasselt. De actieve leden komen voornamelijk uit de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur. Tijdens het academiejaar 2022-2023 bestaat het praesidium uit 4 personen, aangevuld met 8 actieve leden. Verder beschikken we over een uitgebreid netwerk van oud-leden, die op tal van activiteiten doorheen het jaar aanwezig zijn. Naast onze afdeling in Diepenbeek, is Klamme Hand ook actief in Leuven waar men momenteel over 13 leden beschikt.

De activiteiten van Klamme Hand zijn dus terug te vinden in zowel het Diepenbeekse, Hasseltse als Leuvense studentenleven. Aangezien we over een rijke traditie beschikken vinden we het belangrijk dat we deze tradities voortzetten door het organiseren van talloze evenementen. Dit is echter niet vanzelfsprekend zonder de steun van sympathisanten.

"Champagne, King of Wines and Wine of Kings."

ENTOURAGE HASSELT

3 oktober 2019
Klamme Hand Diepenbeek

MUSICAFé LEUVEN

31 oktober 2019
Klamme Hand Leuven

What more does one need?

client image
client image
client image

Presale €8,00 | Entrance €12,00

Buy your tickets

SPONSORS

client image
client image
client image
client image
client image
client image
client image
client image

Senior Klamme Hand Diepenbeek

Senior Klamme Hand Leuven